какво-е-коучингКакво е коучинг?

Макар че коучът е този, който задава въпроси, той е и този, който получава един и същ въпрос от всеки свой потенциален клиент и въпросът е: „Добре де, все пак какво е коучинг?“ Всеки коуч има различен отговор на този въпрос. Моят отговор е този: Коучингът е този процес, благодарение на който ще си изясниш, какво искаш, ще си изясниш, какво да направиш, за да го постигнеш и ще те побутне, за да тръгнеш в тази посока. Коучът няма да реши психичните ти травми  (а може и да ти помогне да го направиш, но не му е работа), той ще те насочи към  друг вид специалист, ако е нужно. Коучът ще иска от теб да формулираш цел, ще я проверите заедно, ще я преформулирате, ще планирате изпълнението й и ще я постигнете.

Коучингът поглежда напред и изследва настоящето като не дава съвети, а задава въпроси. Дава яснота, разсейва облаците, балансира емоционалното и рационалното, за да видим реално ситуацията, в която се намираме. Нали ви се е случвало (вярвам често) да чуете нечий разказ на проблем и да си кажете: “ Ама как може така, то е от ясно по-ясно… и т.н.“ Отстрани е така, но от центъра е друго. Коучингът ще ви помогне да видите цялата картинка и детайлите от различни страни – повече и по-малко емоционално, повече и по-малко рационално. 

Фокусиран е върху поставяне на цели, постигане на резултати и управление на личностната промяна. Ефикасността му се определя от факта, че е ориентиран към вземане на решения и произтичащи от тях действия.

Коучингът още:

  • е процес, провокиращ креативност и намиране на решения извън рамката;
  • разгръща личностния Ви потенциал;
  • дава ясна визия за това, как искате да се случват нещата и как да го постигнате;
  • фасилитира промяната в отношенията, перспективите, възприятията и укрепва емоционалната интелигентност;
  • помага Ви да разклатите ограничаващите вярвания и да ги замените с положителни;
  • Най-силното оръжие, което Ви дава коучингът, е Вашата осъзнатост, защото както е казал Алберт Айнщайн:

 „Никой проблем не може да бъде решен от същото ниво на съзнание, което го е създало.“

 какво-не-е-коучингКакво не е коучингът?

Коучингът не е терапия: При терапията фокусът често е върху разрешаване на трудности, които се коренят в миналото и възпрепятстват емоционалното присъствие на човека в настоящето.

Коучингът е фокусиран върху бъдещето. Основният фокус в коучинг процеса е върху създаването на действени стратегии за постигане на специфични цели в личния или професионалния живот на клиента. Акцентът в коучинг взаимоотношението е върху действието, отчетността и последователността от действия, които водят до постигането на целта.

Коучингът не е Консултиране:  Консултантът диагностицира проблемите и препоръчва, а понякога и прилага решения на тези проблеми.

При коучинга презумпцията е, че клиентите са способни да родят собствените си решения, като коучът ги подкрепя като предоставя „очила” – различни перспективи, през които да наблюдават казуса, и подходи, които им позволяват те да ги открият сами.

Коучингът не е Обучение / Тренинг: Обучението се движи по линейна пътека на учене, която съвпада с предварително установен “учебен” план, който няма как да покрие индивидуалните нужди на всеки участник.

Коучингът не е толкова линеен и няма предварително определен план. Темата е фокусирана конкретно върху проблема на клиента, движи се в неговата посока и с неговите темпове. Коучинг процесът държи клиента отговорен, резултатите са конкретни и измерими.

Коучингът не е Менторство:  Менторът е експерт в конкретна област. Той партнира на хората да постигат резултати в същата област като ги наставлява и споделя съвети и опит.

Коучът не дава съвети, той задава въпроси! Коучът вярва, че клиентът притежава всички отговори, всички решения и целият потенциал, за да постигне целите си. Той си служи с разнообразен набор от инструменти, благодарение на които подпомага клиентът да разгърне пълния си потенциал, да преодолее своите бариери, да надскочи своите граници, да разшири своите зони на комфорт.

Според Глобалното проучване на коучинг клиентите впечатляващите 99% от хората, участвали в него, казват, че са „удовлетворени“ или „много удовлетворени“ от цялостния си опит с коучинга. 

как-протича-коучингаКак точно протича?

Нашето коучинг партньорство стартира с първа среща с продължителност от  60 минути. По време на тази среща ще разгледаме Вашите цели, по които бихте искали да работим заедно. Ще определим продължителността на процеса, ще съставим графика на срещите, ще обсъдим финансовите параметри.  Ще започнем съвместната си работа, така че още след първата ни среща ще сте уверени в това, че коучингът работи и че заедно с Вас ще постигнем това, което е важно за Вас!

В зависимост от целите, по които ще работим заедно, продължителността на нашето коучинг партньорство може да бъде различна. Средна продължителност на коучинг процеса е 6-9 сесии по определената цел.

Коучинг партньорството приключва с постигането на конкретните цели.

 „Всички коучове имат нещо общо – те са безмилостно ориентирани към целите.“