кариерен-коучингКариерен коучинг

Коучингът за кариерно развитие ще Ви помогне в следните направления:

  • В случаите, в които Ви предстои да изберете своята образователна и професионална квалификация.

Най-често това са ученици, на които им предстои кандидатстване в учебно заведение, избор на университет, специалност. При вземане на своите решения те често могат да бъдат повлияни от множество външни фактори, нямащи отношение към същинския избор, техните интереси и желания. Коучингът може да им е полезен, за да видят това, което е важно за тях, да преценят по-точно собствените си интереси, силни страни, желания и възможности и да направят избор, който отговаря на тях – устойчив и удовлетворяващ! Ще направят и план от действията, които трябва да предприемат, които съответстват на техния избор и ще ги отведат там, където желаят.

Това може да са и хора, които избират, как да надградят своята образователна степен, да изберат професионална сфера или длъжност.

  • Ако се колебаете между различни варианти и нямате ясна визия, коя е подходящата за Вас кариера, коучингът ще Ви помогне да видите и прецените по-ясно своите способности, интереси, потребности, желания. Ще можете да подредите приоритетите си и не на последно място да чуете и усетите желанията на сърцето си. Коучингът Ви помага да съзрете, кой е Вашият път, ако го търсите, и кои са стъпките към него!
  • Коучингът е изключително подходящ за хора, които вече имат професия и които са осъзнали, че тя вече не ги устройва. Ако Вие сте такъв човек и търсите промяната, искате нещо повече, нещо различно, нова посока, Коучингът категорично е за Вас! Коучингът ще Ви подкрепи, ще Ви даде визията, ще изясни неизвестните, ще Ви помогне да намерите отговорите, за да можете да усетите нужната опора и увереност, да се осмелите да работите това, което истински желаете и обичате!
  • В организацията кариерният коучинг подпомага процеса на пренасочване на служителите от една длъжност в друга, като среща потребностите от кадри на организацията с нуждите от развитие на хората в нея! Така допринася за това точните хора да вършат работата възможно най-качествено с голяма степен на удовлетвореност и мотивация. Печели компанията – печелят и хората!