коучинг-за-предприемачиКоучинг за предприемачи

Ако Вие търсите начини, как да стартирате своя бизнес или как да развиете своята компания, да излезете на нови пазари, коучингът може да бъде за Вас един мощен инструмент, който ще Ви осигури предимство!

Когато имате идеи, но също и неяснота, как точно ще ги приведете в действие, и несигурност в резултата от тях, коучингът ще Ви даде така нужната ясна визия, ще повдигне мъглата, за да се разкрият пред Вас пътят и възможностите!

Коучът ще бъде за Вас партньорът, който:

  • Ще Ви подкрепи в стремежа Ви към целта, в стремежа към повече!
  • Ще повярва във Вашите идеи!
  • Ще поощрява у Вас нови поведения и действия!
  • Ще Ви предизвиква да отключвате и използвате повече от своя потенциал!
  • Ще ви провокира да погледнете извън рамката и да видите различните гледни точки!
  • Ще насочи фокуса на вниманието Ви към всички онези места, които са от значение за Вашия успех и ще го отмести от нещата, които Ви разфокусират!
  • Ще Ви даде безусловна подкрепа, когато сте в целта и ще бъде за Вас „аларма“, когато не чувате своята!

Вие вече имате вяра в собствените си идеи и способности! Колко ли далеч можете да стигнете, ако имате доверен партньор, който ще Ви поддържа през целия път и ще Ви отведе право до целта!