Личностно развитие:

личностно-развитиеЦелта на лайф коучинга е да Ви помогне да подобрите отделни сфери от Вашия живот или цялостното качество на живота Ви. Лайф коучингът развива съзнанието, сърцето, душата, отношенията, средата.

Чрез него Вие можете да достигнете една дълбока, качествена и устойчива промяна, баланс в живота Ви и хармонични отношения.

По време на съвместната ни работа:

  • На първо място ще открием какво всъщност искате. Дали правилно идентифицирате желанията си, подходящи и реални ли са те за Вас!
  • Ще създадем цели, които са реални, измерими, конкретни, с времева рамка, отговарящи на Вашите ценности и предизвикателни за Вас, така че с постигането на всяка Ваша цел, Вие да надскачате себе си!
  • Ще разчистим препятствията и ограниченията, които сами поставяте на пътя си.

„Опонентът в собствената ни глава е по-опасен от този отвъд мрежата.“                                        

„Вътрешната игра в тениса“, Тимоти Галуей

  • Ще открием и ще се снабдим с необходимите ресурси!
  • Ще работим за постигане на баланс в живота Ви и овладяване на стреса!
  • Ще разгледаме проблемните области – отношения с близки, приятели, колеги, партньорски отношения, деца, любов, здраве, кариера, финансово състояние и др. Ще работим за тяхното подобряване!
  • Ще идентифицираме, кои са нещата, които черпят от енергията Ви и кои са тези, които Ви дават енергия. Ще разчистим първите и ще отворим място за повече от вторите!
  • В период на личностна криза, криза в отношенията или промяна, ще отместим фокуса от негативите и ще изготвим план за това, как най-балансирано да се справим с трудната ситуация и какво можем да извлечем от нея.

Никое събитие не попада в живота ни случайно. Всяко идва, за да ни даде нещо!

Ще бъдем партньори по целия път до целта и последният план, който ще изготвим заедно, ще е този за отпразнуване на успеха Ви!